రేపే ప్రారంభం ‘ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవం ‘

రేపే ప్రారంభం ‘ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవం ‘

July 23, 2020

‘ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవాల’పై స్పందించిన చిరంజీవి…! జూలై 24, 25, 26, ఆగస్టు 1, రెండవ తేదీల వరకు … తానా సంస్థ ఆధ్వర్యంలో జరగే ‘ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవాన్ని’ ఈ ఏడాది కూడా నిర్వహించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రపంచ తెలుగు ఫెస్టివల్ లా అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు తానా బృందం ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. జూలై…

ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక  మహోత్సవం

ప్రపంచ తెలుగు సాంస్కృతిక మహోత్సవం

July 20, 2020

45దేశాలు – 64 తెలుగు సంఘాలు – ఒకే వేదిక…. తెలుగు వారందరూ ఆనందించవలసిన ది… తెలుగు వారందరూ కలిసి నడవ వలసినది.. తెలుగువారందరి గొంతు ఒకటిగా వినిపించ వలసినది… తెలుగువారందరూ ఒకటిగా కాపాడవలసినది.. మొత్తంగా అందరూ కలిసి… ఒకే మాట.. ఓకే పాట.. ఒకే బాట… గా.. ప్రపంచ తెలుగు వారందరికీ వేదికగా భావితరాలకు స్ఫూర్తిగా మాతృభాష…