ఫేస్ బుక్ లో లైక్ లు చూసుకొంటే సరిపోదు – చిన్న శ్రీపతి

ఫేస్ బుక్ లో లైక్ లు చూసుకొంటే సరిపోదు – చిన్న శ్రీపతి

October 7, 2019

శ్రీ చిన్న శ్రీపతి (48) గారు, నివాసం శ్రీనగర్ కాలనీ, అమీర్ పేట, హైదరాబాద్. వృత్తి-ప్రవృత్తి “చిత్రకళ”. కళ లోనే సర్వస్వం. తంజావూర్, కాన్వాస్ పేయింటింగ్స్, పెన్సిల్ మొదలగు మాద్యమాలతో సంపూర్ణంగా చిత్రించగల పనిమంతుడు. కళలో పట్టు, పరిపూర్ణత్వం కలిగిన కళాకారుడు. కేవలం పెన్సిల్ తోనే అద్భుత కళాఖండాలను తయారు చెయ్యవచ్చుంటున్నారు శ్రీపతి గారు. రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో…