‘గోతెలుగు ‘ ను అందుకే ప్రారంభించా – బన్ను

‘గోతెలుగు ‘ ను అందుకే ప్రారంభించా – బన్ను

December 1, 2018

పాతికేళ్ళుగా పత్రికలలో కార్టూన్లు గీస్తున్న” బన్ను” గారి కార్టూన్ ప్రస్థానం ఈ నెల ‘ మన కార్టూనిస్టులు ‘ శీర్షిక లో తెలుసుకుందాం. బన్ను పేరుతో కార్టూన్స్ వేసే నా అసలు పేరు పాలచర్ల శ్రీనివాసు. పుట్టింది 29 జనవరి 1969, రాజమండ్రి లో. అమ్మ సత్యవతి, నాన్న లేటు నారయ్య. నాగపూర్లో ఇంజనీరింగ్ చదువుకొని, హైదరాబాదు లో…