బ్రెయిలీ చిరస్మరణీయుడు

బ్రెయిలీ చిరస్మరణీయుడు

January 6, 2020

లూయిస్ బ్రెయిలీ 211వ జయంతి జనవరి4 ప్రపంచంలోని అంధులందరికీ అక్షర జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించిన శాస్త్రీ‌య వాది, మేధావి అయిన లూయిస్‌ బ్రెయిలీ ఫ్రాన్స్‌ దేశంలో పారిస్‌ నగరానికి 20 మైళ్ళ దూరంలో నున్న మారుమూలలోఉన్న రానక్రూవె గ్రామంలో మౌనిక్‌, సైమన్‌ దంపతులకు ముగ్గురు సంతానంలో చివరి వాడిగా జనవరి 4, 1809లో జన్మించారు మౌనిక్‌ సైమన్‌ దంపతులు వృత్తిరీత్యా…