భారతీయరైల్వే పుట్టినరోజు నేడు …

భారతీయరైల్వే పుట్టినరోజు నేడు …

April 16, 2020

భారతీయరైల్వే ప్రారంభించిన రోజు ఏప్రిల్16 1853 … 167 ఏళ్ళ చరిత్ర కలిగిన భారతీయరైల్వే గురించి సరదా కబుర్లు… మిత్రులారా నన్ను గుర్తుపట్టారా….? ఇవాళ నా పుట్టినరోజు. సరిగ్గా ఇదే రోజు ఏప్రిల్16, 1853 లో నేను పుట్టాను. పుట్టింది మొదలు నిరంతరాయంగా భారతజాతికి సేవలు అందిస్తూనే ఉన్నాను. కాలక్రమేణా నేను రూపాంతరం చెందుతూ మీ కోసం పని…