మంచి చిత్రకారిణి కావాలన్నదే నా ఆశయం – రేష్మ

మంచి చిత్రకారిణి కావాలన్నదే నా ఆశయం – రేష్మ

November 8, 2019

శ్రీమతి రేష్మ జెల్లీ  గారు, భవానీపురం, విజయవాడ. గృహిణి, అయితేనేమి మంచి చిత్రకారిణి. చిన్నప్పటి నుండి నుండి బొమ్మలు అంటే ఇష్టం. సమాజానికి కళాకారిణిగానే పరిచయమవ్వాలి. కళాకారిణిగానే రాణించాలనే సంకల్పంతో మహిళలు అరుదుగా రాణించే చిత్రకళారంగంలో అడుగిడి కాన్వాస్ పై తన ఊహలకు చిత్ర రూపం కల్పిస్తున్నారు రేష్మ. బ్యాచలర్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సైన్స్., మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్…