మల్లెతీగ పురస్కారాల మహోత్సవం

మల్లెతీగ పురస్కారాల మహోత్సవం

సాహిత్యం నిరంతరం మూడు పువ్వులు ఆరు కాయలుగా వెలుగొందాలంటే దాతలు స్పందించాల్సిన అవసరం వుందని ఆంగపూడి పూర్ణచంద్రరావు ఫౌండేషన్ చైర్మన్ డా.లయన్ ఎ.విజయ కుమార్ అన్నారు. మల్లెతీగ సాహిత్య సేవాసంస్థ ఆధ్వర్యంలో మల్లెతీగ పురస్కార ప్రదానోత్సవం మరియు మల్లెతీగ కథల పోటీ బహుమతి ప్రదానోత్సవ సభ 18-7-2019 గురువారం సాయంత్రం విజయవాడ హోటల్ ఐలాపురంలో జరిగింది. ఈ సభకు…