మహిళలూ రాణించగలరు – లావణ్య

మహిళలూ రాణించగలరు – లావణ్య

March 8, 2020

శ్రీమతి మెరుగు లావణ్య గారు, సరూర్ నగర్, హైదరాబాద్. స్వతహాగా గృహిణి. ప్రవృత్తి పరంగా ఆర్టిస్ట్. “వివాహం విద్యా నాశాయ” అంటారు. ముఖ్యంగా స్త్రీల విషయంలో, పెళ్ళయితే అంతే. ఇల్లు, భర్త, పిల్లలు తప్ప వేరే ప్రపంచం తెలియదు. కొత్తగా నేర్చుకోవడం లాంటివేమీ ఉండవన్న విషయం సహజం. ఇది ఒక్కొప్పటి సంగతి.” లావణ్య గారు డిగ్రీ చదువుతుండగానే అంటే…