మానవత్వంలో శ్రీమంతుడు

మానవత్వంలో శ్రీమంతుడు

August 9, 2020

ప్రతిపుట్టిన రోజు గడచిన కాలానికి ఓ గుర్తు మాత్రమే కాదు… జీవితపు ప్రయాణంలో ఓ విరామ చిహ్నం … లాంటిది…. నేడు మహేష్ బాబు 45 వ పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ… సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు స్టార్ డమ్ గురించి.. బాక్సాఫీస్ రికార్డ్స్ గురించి ప్రత్యేకించి చెప్పుకోవలసిన అవసరం లేదు. ప్రతీ అభిమానికి అవి కంఠోపాఠం….