రవీంద్రభారతి కి 60 యేళ్ళు…

రవీంద్రభారతి కి 60 యేళ్ళు…

May 11, 2020

ఎందరో కళాకారులకు పుట్టినిల్లయిన రవీంద్రభారతి హైదరాబాదు నగరం లో ఒక సాంసృతిక కళా భవనము. ప్రతీ కళాకారుడు జీవితంలో ఒక్కసారయినా ఆ వేదికపై తన పదర్శనివ్వాలని కల కంటాడు. కళలతో అనుబంధం వున్న ప్రతీ తెలుగు కళాకారుడు, కళాభిమానులు రవీంద్రభారతిని ఎదో ఒక సందర్భంలో సందర్శించి వుంటారనడంలో సందేహం లేదు. రవీంద్రభారతిలో నిత్యమూ ఏదో ఒక సాంస్కృతిక కార్యక్రమము…