‘లవ కుశ ‘ సినిమా కు 57 ఏళ్ళు

‘లవ కుశ ‘ సినిమా కు 57 ఏళ్ళు

March 30, 2020

లవకుశ చిత్ర నిర్మాణం 1958 లో ప్రారంభమయ్యి, 29-03-1963 న  విడుదలయ్యింది… లలితా ఫిలింస్ చరణదాసి అనే చిత్రాన్ని నిర్మించగా 20-12-1956 న విడుదలయ్యింది. ఈ చిత్ర నిర్మాత ఎ. శంకర రెడ్డి గారు, ఈ చిత్రంలో ఒక చిన్న సన్నివేశంలో అంజలీదేవి, ఎన్. టి. రామారావు గార్లు సీతారాములుగా కనిపించారు. ఆ దృశ్యం శంకర రెడ్డి గారి…