వంగపండు చిరంజీవి – చిన వీరభద్రుడు

వంగపండు చిరంజీవి – చిన వీరభద్రుడు

August 8, 2020

ప్రియ మిత్రులారా… ప్రజాకవి,జానపద శిఖరం వంగపండు గూర్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాఠశాల విద్యాశాఖ కమీషనర్ వాడ్రేవు చిన వీరభద్రుడు ఐఏయస్ గారి అద్భుతమైన విశ్లేషణ… తప్పక చదవండి… ఇదిగో ఇలాంటి సందర్భాల్లోనే కేవలం అక్షరాలుగా కాక, అంతకుమించి లోతైన సంగతులెన్నింటినో సజీవంగా మనముందు సాక్షాత్కరింపజేసే శక్తి ఒక జీవభాషకు మాత్రమే ఉంటుందనిపిస్తుంది. వృత్తిపరంగా ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పటికీ… తన చుట్టూ…