పాలకొల్లులో చిత్రకళా ప్రదర్శన

పాలకొల్లులో చిత్రకళా ప్రదర్శన

February 25, 2020

ఘనంగా వపా – బాపు ఆర్ట్ అకాడెమి 5 వ వార్షికోత్సవం .. దక్షిణ భారత చిత్రకారులతో వర్కు షాప్-చిత్రకళా ప్రదర్శన .. వపా – బాపు ఆర్ట్ అకాడెమి 5 వ వార్షికోత్సవ సందర్భంగా 15 మంది చిత్రకారులతో వర్కు షాప్ మరియు చిత్రకళా ప్రదర్శన పాలకొల్లులో  మూడు రోజులపాటు నిర్వహించారు. ఎందరో సినీ నటులకు, రంగస్థల…