విశ్వఇన్ఫోటెక్ ‘తెలుగు యూట్యూబ్’ ఛానల్

విశ్వఇన్ఫోటెక్ ‘తెలుగు యూట్యూబ్’ ఛానల్

అంతర్జాలం ఆవిష్కరణతో ప్రపంచం సరిహద్దులు చెరిగిపోయి, భూగోళం ఓ కుగ్రామంగా మారిపోయింది. యూట్యూబ్ ప్రవేశం తో ఇది మరింత మందికి చేరువైంది. యూట్యూబ్ కేవలం సినిమాలు, రాజకీయాలే కాకుండా కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, కొత్త కోర్సులు నేర్చుకోవడానికి, విద్యార్దులకే కాకుండా ఔ త్సాహికులకు ఎంతో ప్రయోజనకరంగా అవతరించింది. నాడు తరగతి గదుల్లోనూ, పుస్తకాలు చదివి నేర్చుకొనే విద్యలనేకం నేడు…