పల్లెటూరి జీవితాలు ‘వెల్లటూరి’ చిత్రాలు

పల్లెటూరి జీవితాలు ‘వెల్లటూరి’ చిత్రాలు

November 1, 2021

వెల్లటూరి పూర్ణానంద శర్మ గారి 87వ జన్మదిన సందర్భంగా…. కళ కాసు కోసం కాదు, కళ సమాజం కోసం అని కృషిచేసిన గ్రామీణ చిత్రకారులు శ్రీ వెల్లటూరి. తెలుగు చిత్రకళా రంగంలో నాలుగు దశాబ్దాలుగా నిర్విరామకృషి చేసిన వీరి కళాప్రతిభ ఆంధ్రులకు తెలియనిది కాదు. వీరు గుంటూరు జిల్లా వెల్లటూరులో 1934 నవంబరు 1 న జన్మించారు. చిన్నతనం…