వేణు మాధవ్ గారికి ‘గళ నివాళీ’

వేణు మాధవ్ గారికి ‘గళ నివాళీ’

ప్రముఖ మిమిక్రీ కళాకారులు నేరెళ్ళ వేణుమాధవ్ గారి ప్రధమ వర్ధంతి సందర్భంగా భవిరి ఆర్ట్స్ మరియు ఆంధ్ర ఆర్ట్స్ అకాడెమీ కలయికలో విజయవాడ హనుమంత రావు గ్రంధాలయంలో 19 జూన్ 2019 న ఆయన శిష్యులు జి.వి.ఎన్. రాజు, భవిరి రవి నిర్వహణలో ముఖ్య అతిధిగా తుర్లపాటి కుటుంబరావు గారు, కె. నరసింహారావు, ఎం.సి. దాస్ పాల్గొన్నారు. తుర్లపాటి…