వ.పా. చిత్రాలతో నవ వసంతానికి – నక్షత్ర తోరణం

వ.పా. చిత్రాలతో నవ వసంతానికి – నక్షత్ర తోరణం

March 22, 2020

వడ్డాది పాపయ్య చిత్రాలతో ‘వనిత టీవీ ‘ వారు క్యాలెండర్ క్యాలెండర్ కళకు మన దేశంలో వందల సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. అన్ని రంగాల్లోనూ అనూహ్య మార్పులు వస్తున్నప్పటికీ ఈ క్యాలెండర్ కళకు ఆదరణ తగ్గలేదు నేటికీ. కొత్త ఆంగ్ల సంవత్సరం రాగానే ఇళ్లలోనూ, కార్యాలయాల్లోనూ గోడలపై కొత్త క్యాలెండర్లు దర్శనమిస్తాయి. వారి వారి అభిరుచిని బట్టి ప్రకృతి…