పాతికేళ్ల ప్రస్థానం – పన్నెండు సినిమాలు

పాతికేళ్ల ప్రస్థానం – పన్నెండు సినిమాలు

అతడు తన తొలి సినిమాతోనే అదరగొట్టినా అందులోని కథ ఏమీ కొత్త కాదు! అప్పటికే బోలెడన్ని తెలుగు, తమిళ సినిమాల్లో అరగదీసిన ఒక రాబిన్హుడ్ కథ! అదే కథనే అంతకు కిందటి ఏడాదిలో కూడా వేరే దర్శకులూ చెప్పారు. అయితే పాతకథనే తన స్టైల్లో చెప్పాడు! తొలి సినిమా(‘జెంటిల్మన్’)తోనే ‘వావ్..’ అనిపించాడు! కొత్త చరిత్రను ప్రారంభించాడు. అలా పాతికేళ్ల…