షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ – 2020

షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ – 2020

April 5, 2020

షార్ట్ ఫిల్మ్ కాంటెస్ట్ కు చివరి తేదీ : జూన్ 15,2020. ఔత్సాహిక షార్ట్ ఫిల్మ్ మేకర్స్, మిత్రులకు, అవని క్రియేషన్స్ శ్రేయోభిలాషులకు తెలియజేయునది ఏమనగా, ఈ నెల అనగా ఏప్రిల్ 19వ తేది (ఆదివారం)న నిర్వహించాల్సిన “అవని క్రియేషన్స్ ” 9వ వార్షికోత్సవాన్ని ప్రస్థుతం “కరోనా వైరస్” వల్ల సమాజంలో నెలకొన్న పరిస్టితుల కారణంగా కార్యక్రమన్ని జూన్…