వెల్చేరు నారాయణరావు కు 2019 “సంస్కృతి పురస్కారం “

వెల్చేరు నారాయణరావు కు 2019 “సంస్కృతి పురస్కారం “

కీ.శే. మండలి వెంకట కృష్ణారావు పేరిట ప్రతి సంవత్సరం ప్రకటించే “సంస్కృతి పురస్కారాన్ని” పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం 2019 సంవత్సరానికి గాను ఆచార్య వెల్చేరు నారాయణరావు కు ప్రధానం చేయనుంది. పురస్కార ప్రదానోత్సవం ఆగస్ట్ 5, 2019 న,హైదరాబాద్లో తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం, ఎన్.టి.ఆర్. కళామందిరంలో జరుగుతుంది. “సంస్కృతి పురస్కారం ” నేపద్యం… తెలుగుజాతికి సదా స్మరణీయుడైన మహోన్నత…