సాహస వీరుడు – సుభాష్ చంద్రబోస్

సాహస వీరుడు – సుభాష్ చంద్రబోస్

January 8, 2020

స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో సాహస వీరుడు అతడే “సాబ్ నా పేరు జియావుద్దీన్ ఎంపైర్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ట్రావెలింగ్ ఇన్స్పెక్టర్ని. మా దగ్గర మీ సిబ్బందికి పనికొచ్చే చక్కటి జీవిత బీమా పథకాలు ఉన్నాయి దయచేసి కాస్త సమయం కేటాయిస్తే వాటిని మీకు మనవి చేస్తాను” అన్నాడు ఓ అగంతకుడు ఇంగ్లీష్ లో. మారువేషంలో దేశం నుంచి…