సినిమా కార్టూన్ల స్పెషలిస్ట్ గాంధీ

సినిమా కార్టూన్ల స్పెషలిస్ట్ గాంధీ

July 23, 2019

గాంధీ అనే నేను ఎవరో తెలియాలంటే ఇదంతా మీరు తప్పకుండా చదావాల్సిందే. అనంతపురం జిల్లా లో కదిరి అనే టౌన్ వుంది.ఇక్కడి నుండి 20 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్న బందారుచెట్లపల్లి అనే ఓ కుగ్రామమే మా వూరు. నేను పుట్టింది డిశంబర్ 20, 1968 లో. మా వూర్లో అప్పుడూ ఇప్పుడూ 15 ఇల్లు మాత్రమే వున్నాయి. ఇకపోతే…