సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పుట్టినరోజు నేడే..!

సూపర్ స్టార్ కృష్ణ పుట్టినరోజు నేడే..!

ఈరోజు సూపర్ స్టార్ కృష్ణ గారి 76 వ పుట్టినరోజు. తెలుగు సినిమా రంగంలో కృష్ణ గారిది ఓ విభిన్నమైన శైలి, ఓ అరుదైన వ్యక్తిత్వం. కృష్ణ గారు తెర మీద ఎలాంటి ధీరోదాత్త పాత్రలు ధరించారో తెర వెనుక కూడా అలాటి ధీరుడుగానే వున్నారు. అందుకే ఆయన్ని అందరు సాహసాల కృష్ణ అని అంటారు. కృష్ణను దర్శకుడు…