స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు …!

స్వాతంత్ర దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు …!

August 15, 2020

ఆగస్ట్ 15 అంటే జెండా పండగ. దేశానికి పుట్టినరోజు. భారత జాతి స్వేచ్చా ఉపిరులు పీల్చుకున్న రోజు. పరాయి పాలన నించి బయట పడ్డ రోజు. ఇలా ఎన్నో ఎన్నెన్నో పడికట్టు పదాలు మాటలు చెప్పచ్చు. రాయచ్చు. 1947 నాటి స్ఫూర్తి , ఆనందం ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఎందుకో కనిపించటం లేదు అనిపిస్తుంది కొద్ది సేపు. కానీ గుండె…