కూచిపూడి నృత్య లహరి – హవీషా చౌదరి

కూచిపూడి నృత్య లహరి – హవీషా చౌదరి

December 13, 2019

సంగీత స్వర పల్లవులకు అందంగా పద విన్యాసాలు చేయగల యువ నర్తకి ఆమె. అంతరార్థాన్ని హస్తముద్రల్లో… భావ సందర్భాలను అంగ భంగిమల్లో ఆవిష్కరిస్తూ… రస భావ తాళ లయలను రసాత్మకంగా అభినయించి తన నర్తనంతో బహు పాత్రాభినయం చేయగల నాట్యమయూరి. కూచిపూడి నాట్యంతో పాటు తెలుగు సంప్రదాయ వైభవాన్ని చాటే జానపదాన్ని, ఫోక్ ఫ్యూజనను, భరతనాట్యాన్ని నేర్చుకుని ప్రపంచ…