వాస్తవిక-అవాస్తవికతల ‘వర్ణ’ చిత్ర ప్రదర్శన

వాస్తవిక-అవాస్తవికతల ‘వర్ణ’ చిత్ర ప్రదర్శన

July 11, 2023

150 మంది చిత్రకారుల చిత్రాలు – 9 రోజుల పాటు స్టేట్ ఆర్ట్ గ్యాలరీలో ప్రదర్శన కళ అనేది ఒక శక్తివంతమైన మీడియా, ఇక్కడ కళాకారులు తమ మనోనేత్రాన్ని వ్యక్తీకరించడానికి సాంప్రదాయ సరిహద్దులను అధిగమించారు. మంత్రముగ్దులను చేసే ప్రదర్శనలో సృజనాత్మకత, “నేరేటివ్స్ ఆఫ్ ది హియర్ అండ్ నౌ” పేరుతో ఉత్కంఠభరితమైన ఆర్ట్ షో ఈ నెల 8న…