3 మే ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్చా దినోత్సవం

3 మే ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్చా దినోత్సవం

May 3, 2020

పత్రికారంగం‌లో శ్రమిస్తున్న పాత్రికేయ సోదరులందరికీ శుభాకాంక్షలు…! ప్రపంచ పత్రికా స్వేచ్చా దినోత్సవాన్ని (World Press Freedom Day) మే 3 వ తేదీన యునెస్కో నిర్వహిస్తుంది. ఆఫ్రికా ఖండంలోని నమీబియా దేశపు విండ హాక్ నగరంలో 1991 ఏప్రిల్ 29 నుండి మే 3 వ తేదీవరకు యునెస్కో నిర్వహించిన సమావేశంలో పత్రికా స్వేచ్ఛకు సంబంధించి పలు తీర్మానాలు…