అజో-విభొ-కందాళం సంస్థ-2024 పురస్కారాలు

అజో-విభొ-కందాళం సంస్థ-2024 పురస్కారాలు

November 2, 2023

ప్రతిభామూర్తి జీవితకాల సాధన, విశిష్ట సాహితీమూర్తి జీవితకాల సాధన, సరిలేరు నీకెవ్వరు పురస్కారం, 2024 సం. పురస్కారాలు అజో-విభొ-కందాళం సంస్థ ప్రకటించింది.అజో-విభొ-కందాళం సంస్థ 1994లో ఏర్పడింది. గత 30 సంవత్సరాలుగా ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాలలోని వివిధ పట్టణాలలో సాహిత్య-సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు. “ప్రతిభామూర్తి జీవితకాల సాధన” పురస్కారం – యల్లపు ముకుంద రామారావు“విశిష్ట సాహితీమూర్తి జీవితకాల సాధన” పురస్కారం…