శతజయంతి సుందరుడు… దేవానందుడు!

శతజయంతి సుందరుడు… దేవానందుడు!

September 27, 2023

1959 లో అఖిల భారత్ కాంగ్రెస్ మహాసభలు నాగపూర్ లో జరిగినప్పుడు పండిత జవహర్ లాల్ నెహ్రు హిందీ చలనచిత్ర సీమకు చెందిన ఒక ప్రముఖ నటుణ్ణి ప్రత్యేక అతిధిగా ఆహ్వానించారు. అతడే హిందీ చలన చిత్రసీమలో నూతన ఒరవడి సృష్టించిన అందాల నటుడు ‘దేవ్ ఆనంద్’ అని పిలువబడే ధరమ్ దేవదత్ పిషోరిమల్ ఆనంద్. అతడు నటుడే…