ఏ.పి. టూరిజం సంక్రాంతి సంబరాలు

ఏ.పి. టూరిజం సంక్రాంతి సంబరాలు

January 16, 2022

విజయవాడ భవాని ఐలాండ్ బెరం పార్క్ లో ‘పెయింటింగ్ పోటీలు’పాటలు, వంటల పోటీల్లో సత్తాచాటిన మహిళలునృత్య ప్రదర్శనలతో పులకించిన తీరం ఆంధ్రప్రదేశ్ టూరిజం శాఖ ఆధ్వర్యంలో ‘జయహో భారతీయం’ సంస్థ నిర్వ్హణలో విజయవాడలో సంక్రాంతి సంబరాలు మూడు రోజుల (జనవరి 14 నుండి 16 వరకు) పాటు ఘనంగా జరిగాయి. వీటిలో భాగంగా ఈనెల 14 వ తేదీన…