పెయింటింగ్/కార్టూన్ పోటీలు

పెయింటింగ్/కార్టూన్ పోటీలు

February 20, 2021

జాషువా సాంస్కృతిక వేదిక-విజయవాడ, 64కళలు.కాం – ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్టు ఆధ్వర్యంలో సామాజికాంశాల పై పెయింటింగ్ / కార్టూన్ పోటీలు నిర్వహించనున్నారు.అంశం: విశాఖ ఉక్కు ప్రైవేటీకరణ ప్రయత్నాలకు వ్యతిరేకంగా, రైతులకు వ్యతిరేకమైన నల్ల చట్టాల రద్దును కోరుతూ మీ చిత్రాలు – కార్టూన్లు వుండాలి.నిబంధనలు పెయింటింగ్: 15 వయస్సు పైబడిన వారు పాల్గొనవచ్చు. కార్టూన్: అన్ని వయస్సుల వారూ…