జాతీయ స్థాయి చిత్రలేఖనం పోటీలు

జాతీయ స్థాయి చిత్రలేఖనం పోటీలు

June 10, 2021

కాసుల చిత్రకళ అకాడమీ మరియు సూరేపల్లి రాములమ్మ ఉమెన్స్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో ప్రపంచ బాల కార్మికుల వ్యతిరేక దినోత్సవం పురస్కరించుకొని చిత్రలేఖనం పోటీలు నిర్వహిస్తుంది. అంశం: బాల కార్మికుల నిర్మూలన ~ సీనియర్ విభాగం (Seniors Group)~ 9 వ తరగతి నుంచి ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం విద్యార్థులు ~ జూనియర్ విభాగం (Juniors Group)~ 4…