విజయవాడలో కొత్త ఆర్ట్ గ్యాలరీ ప్రారంభం

విజయవాడలో కొత్త ఆర్ట్ గ్యాలరీ ప్రారంభం

September 22, 2021

గురజాడ అప్పారావు 159 వ జయంతి వేడుకలు* సుమారు 80 చిత్రాలతో ఈ చిత్రకళాప్రదర్శన ప్రారంభం .. విజయవాడలో బందర్ రోడ్ లో వున్న బాలోత్సవ్ భవనం లో 21-9-21, మంగళవారం ఉదయం ‘జాషువా సాంస్కృతిక వేదిక’ వారు మహాకవి జాషువా 126 వ జయంతి ఉత్సవాలను మంగళవారం ప్రారంభించారు. తొలిరోజు బాలల చిత్రాలతో ఆర్ట్ గ్యాలరీ ని…