తిరుపతిలో జాతీయ స్థాయి చిత్ర ప్రదర్శన-ఆర్ట్ క్యాంప్

తిరుపతిలో జాతీయ స్థాయి చిత్ర ప్రదర్శన-ఆర్ట్ క్యాంప్

February 13, 2024

తిరుపతిలో రెండు రోజుల పాటు జాతీయ స్థాయి చిత్ర ప్రదర్శన-ఆర్ట్ క్యాంప్————————————————————————————— అరవై నాలుగు కళలలో చిత్రకళ కూడా ఒకటి. ప్రతీ ఒక్కరూ… ఏదో ఒక సమయంలో తమకు నచ్చిన చిత్రాలను వేస్తూ.. రంగులు అద్దుతూ మురిసిపోతారు. అలాంటివారంతా ఒకే వేదికపై తమ ప్రతిభను ప్రదర్శిస్తే చూసేందుకు అద్భుతంగా ఉంటుంది. అలాంటి వారంతా మనముందే కుంచెపట్టి లైవ్ పెయింటింగ్స్…