‘చిత్రలేఖనం’తో సృజనకు పునాది

‘చిత్రలేఖనం’తో సృజనకు పునాది

December 12, 2023

రాజమహేంద్రిలో చిత్రలేఖనం పోటీలకు అపూర్వ స్పందనవివిధ పాఠశాలల నుంచి తరలొచ్చిన వందలాది విద్యార్థులు దామెర్ల రామారావు, సపాద శత జయంతి (125వ) ని పురస్కరించుకుని గోదావరి బాలోత్సవం, మారేటి రాజాజీ ఆర్ట్ అకాడమీ, గోదావరి జిల్లాల కార్టూనిస్ట్స్ సంఘం, ఫోరం ఫర్ ఆర్టిస్ట్స్,విజయవాడ సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో రాజమహేంద్రవరం, దానవాయిపేట మున్సిపల్ హైస్కూలులో చిత్రలేఖనం పోటీలు ఆదివారం (10-12-23)న జరిగాయి….