“స్వాతంత్ర్య స్ఫూర్తి-తెలుగు దీప్తి” ఆవిష్కరణ

“స్వాతంత్ర్య స్ఫూర్తి-తెలుగు దీప్తి” ఆవిష్కరణ

November 8, 2022

–సమరయోధుల రూప చిత్రాల ప్రదర్శన ఆర్ట్ అసోసియేషన్ గిల్డ్ ఆధ్వర్యంలో శుక్రవారం (4-11-2022) విజయవాడలోని స్వాతంత్ర సమరయోధుల భవనంలో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన 73 చిత్రకారుల కుంచె నుండి జాలువారిన 133 మంది స్వతంత్ర సమరయోధుల రూప చిత్రాల ప్రదర్శన, చిత్రకళా గ్రంథావిష్కరణ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరిగింది. గిల్డ్ కన్వీనర్ పి. రమేష్ ఆధ్వర్యంలో డాక్టర్ బి.ఏ. రెడ్డి…