గోపి గారి చివరి కోరిక తీరకుండానే…

గోపి గారి చివరి కోరిక తీరకుండానే…

May 22, 2021

చిత్రకారుడుగా, డిజైనర్ గా ప్రఖ్యాతి చెందిన ‘గోపి’ గారు నిన్న (21-5-2021) శుక్రవారం ఉదయం కరోనా తో హైదరాబాద్ లో కన్నుమూసారు. వారికి నివాళిగా సమర్పిస్తున్న వ్యాసం… 70 – 80 దశకాల మధ్యకాలంలో వార, మాసపత్రికలో వచ్చిన కథలకు, సీరియలకు తన బొమ్మలతో ప్రాణం పోసిన చిత్రకారుడు ‘గోపి’. ఆయన సంతకమే ఒక అందమైన బొమ్మ. తెలంగాణ…