పౌరాణిక చిత్రకళా ‘ప్రమోదం’

పౌరాణిక చిత్రకళా ‘ప్రమోదం’

October 23, 2021

హిందూ పురాణాలు, ఇతిహాసాలకు చిత్రరూపం కల్పించడంలో చిత్రకారులు ఆనాటి రాజా రవివర్మ నుండి బాపు వరకు ఒక్కొక్కరిది ఒక్కో శైలి. తెలంగాణకు చెందిన ప్రమోద్ రెడ్డి కూడా హిందూ పౌరాణికాంశాలకు తనదైన శైలిలో దృశ్యరూపం కల్పిస్తున్నారు. తను పుట్టిన ఊరు ‘తూంపల్లి’ పేరునే తన స్టూడియో కు పెట్టుకొని చిత్రకళాయాణం చేస్తున్న ప్రమోద్ రెడ్డి గురించి తెలుసుకుందాం… హైదరాబాద్…