వర్ణచిత్రకళారంగ  ‘రాజా’రవివర్మ

వర్ణచిత్రకళారంగ ‘రాజా’రవివర్మ

October 2, 2021

(అక్టోబర్ 2 న రవివర్మ వర్థంతి) “రవివర్మకే అందని ఒకే ఒక అందానివో, రవి చూడని పాడని నవ్య నాదానివో. ఏరాగమో తీగ దాటి ఒంటిగా పిలిచి…” అంటూ “రావణుడే రాముడైతే” చిత్రంలో ఓ సినీ మహాకవి గారు హీరోయిన్ అందాలను వర్ణిస్తూ అద్భుతంగా రాశారు ఈ పాటని. అంటే ఆ సినిమాలో హీరోయిన్ ని రాజా రవి…