ఖండాంతరాలకు వ్యాపించిన నల్గొండ మట్టి పరిమళం

ఖండాంతరాలకు వ్యాపించిన నల్గొండ మట్టి పరిమళం

June 8, 2023

సుప్రసిద్ధ చిత్రకారుడు, సైన్ బోర్డ్ ఆర్టిస్ట్ నుండి ప్రారంభమైన లక్ష్మణ్ ఏలె చిత్రకళా జీవిత ప్రయాణం, చివరికి చిత్రకళలో నూతన ఆవిష్కరణలు కావిస్తూ ఈనాడు చిత్రకళ అభ్యాసంలో పీ.హెచ్డీ. (Ph.D) చేసి తనదైన శైలినీ సృష్టించుకొని అంతర్జాతీయంగా ప్రసిద్ది చెందిన చిత్రకారుడిగా ఎదిగాడు. తెలంగాణ బతుకును కాన్యాసులకు ఎత్తిన కుంచె లక్ష్మణ్ ఏలె కి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. బాల్యం:ఈయన…