‘రమణీ’య చిత్రపతి ‘మారుతి’

‘రమణీ’య చిత్రపతి ‘మారుతి’

July 31, 2023

ఓవియర్ మారుతిగారు తన 85వ పుట్టిన రోజుకు ఒక నెల ముందు, 2023 జూలై 27న మధ్యాహ్నం 2.30 గంటలకు మహారాష్ట్రలోని పూణెలోని తన కుమార్తె ఇంట్లో కన్నుమూశారు. చిత్రకళా జగతిలో వినూత్న చిత్రకారుడు ఓవియర్ మారుతి అసలు పేరు ఇరంగనాథన్. వీరు తమిళనాడుకు చెందిన పత్రికా చిత్రకారుడు మరియు ఫ్యాషన్ డిజైనర్. అతను తమిళ సాహిత్య పత్రికలు…