జల వర్ణాల మాయాజాలం-శ్యామ్ చిత్రం

జల వర్ణాల మాయాజాలం-శ్యామ్ చిత్రం

August 13, 2022

అతని చిత్రాల్లో ప్రకృతి సోయగాలుంటాయి…పక్షుల కిలకిల రావాలు వినిపిస్తాయి…జంతువులను అమ్మాయిల కంటే అందంగా చిత్రిస్తాడు.సాధారణంగా ఏ చిత్రకారుడైనా తన చిత్రాలను రేఖల అధారం చేసుకొని చిత్రీకరిస్తాడు.కాని శ్యామ్ చిత్రాలలో మనకు రేఖలు ఎక్కడా కనపడవు.తన కుంచెను రంగుల్లో ముంచి పేపర్ పై అద్దితే రంగుల జలపాతాన్ని తలపిస్తాయి.సప్తవర్ణ హరివిల్లుతో వీక్షకులను ఊహాలోకాల్లో విహరింపజేస్తాడు. ముప్పై రెండేళ్ళ శ్యామ్ కుమార్…