చిత్రకారుడు లింగరాజుకి డాక్టరేట్ ప్రదానం

చిత్రకారుడు లింగరాజుకి డాక్టరేట్ ప్రదానం

October 7, 2022

(ప్రమఖ చిత్రకారుడు గోనె లింగరాజుకి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ నుండి డాక్టరేట్ ప్రదానం)గోనె లింగరాజు హైదరాబాద్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాద్యాలయఒలో 22వ స్నాతకోత్సవం సందర్భంగా అక్టోబర్ 1న శ్రీ ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ (విద్యా మంత్రి మరియు భారత నైపుణ్యాభివృద్ధి & వ్యవస్థాపకత మంత్రిత్వ శాఖమంత్రి), డా. తమిళసాయి సౌందరరాజన్ (తెలంగాణ గౌరవనీయ గవర్నర్) మరియు ప్రొఫెసర్.ఆర్. లింబాద్రి (TSCHE చైర్మన్)…