బాలీవుడ్ శోకదేవుడు… భరత్ భూషణ్

బాలీవుడ్ శోకదేవుడు… భరత్ భూషణ్

June 15, 2022

ప్రముఖ దర్శకుడు కీదార్ నాథ్ శర్మ 1941లో ‘చిత్రలేఖ’ సినిమా ద్వారా ఒక నూతన నటుణ్ణి పరిచయం చేశారు. ఆ సినిమా ఒక సంప్రదాయ సంగీత నేపథ్యంలో నిర్మించబడింది. ఆ మ్యూజికల్ హిట్ చిత్రం అద్భుతంగా ఆడి కాసులు రాల్చింది. ఆ చిత్రం ఎంత జనరంజకమైనదంటే 1964లో అదే కీదార్ నాథ్ శర్మ ‘చిత్రలేఖ’ సినిమాను పునర్నిర్మిస్తే ప్రేక్షకులు…