స్త్రీ పాత్ర పోషణలో దిట్ట బుర్రా

స్త్రీ పాత్ర పోషణలో దిట్ట బుర్రా

February 9, 2021

(ఈరోజు వారి జయంతి -9-2-1937) బుర్రా సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు,స్త్రీ పాత్రధారణలో గొప్ప పేరు సంపాదించుకొన్న నటరత్నం. కృష్ణా జిల్లా, అవనిగడ్డ దగ్గర పోతుగడ్డ లో పద్మనాభ సోమయాజి, సీతామహాలక్ష్మి దంపతులకు1937, ఫిబ్రవరి 9 న జన్మించారు. శాస్త్రి గారిమేనమామ కొటేశ్వరరావు స్వతహాగా హరిదాసుఉత్తమ గాయకుడు కావడంతోమేనమామ పర్యవేక్షణలో పద్యాలు, పాటలు శ్రావ్యముగా ఆలపించడం నేర్చుకున్నారు. వానపాముల సత్యనారాయణ వద్ద…