పనిలో పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నిస్తుంటాను- డా. పూతేటి

పనిలో పరిపూర్ణత కోసం ప్రయత్నిస్తుంటాను- డా. పూతేటి

October 5, 2020

ఎనిమిదేళ్ళ క్రితం ప్రారంభించిన శీర్షిక ‘మన కార్టూనిస్టులు ‘. 99 మంది కార్టూనిస్టుల పరిచయాలతో విజయవంతంగా పాఠకాధరణతో కొనసాగుతుంది. 100 వ కార్టూనిస్టుగా ఈ వారం ప్రవాసాంధ్ర కార్టూనిస్ట్ డా. పూతేటి గారు మీ ముందుకొచ్చారు. నా పేరు ప్రభాకర్ పూతేటి, డాక్టర్ పూతేటి గా గత 15 సంవత్సరాలుగా కార్టూన్లు గీస్తున్నాను. నేను నవంబర్ 24, 1976…