నా కార్టూన్స్ తో పుస్తకం తేవాలి-గోపాలకృష్ణ

నా కార్టూన్స్ తో పుస్తకం తేవాలి-గోపాలకృష్ణ

September 11, 2020

నా పేరు వేండ్ర గోపాలకృష్ణ పుట్టింది అక్టోబర్ 8 న… పశ్చిమగోదావరి జిల్లా పెనుగొండ గ్రామంలో. నా తల్లిదండ్రులు వేండ్ర వెంకన్న, మంగమ్మగార్లు – చదివింది బి.యస్సీ., యం.ఏ. చిన్నప్పట్నుంచీ చిత్రకళపై అభిరుచి ఏర్పడి చూసిందల్లా గీసేవాడ్ని – పెద్దయ్యాక గొప్ప ఆర్టిస్ట్ ని కావాలన్న ఆశతో… పత్రికలు చదవటం అలవాటు. బొమ్మలు, కార్టూన్లు ఎక్కువగా చూసేవాడ్ని. బొమ్మలు…