నా కార్టూన్‌గేట్రం ‘ హాస్యప్రియ ‘ ద్వారా – ‘గౌతం ‘

నా కార్టూన్‌గేట్రం ‘ హాస్యప్రియ ‘ ద్వారా – ‘గౌతం ‘

February 6, 2021

‘గౌతం ‘ అనే కలం పేరు తో కార్టూన్లు గీస్తున్న నా పేరు తలాటం అప్పారావు. పుట్టింది 1965 జూన్ 2 న, తూర్పు గోదావరి జిల్లా ద్రాక్షారామం లో. నా కార్టూన్‌గేట్రం 1983 లో క్రోక్విల్ హాస్యప్రియ పత్రిక ద్వారా జరిగింది. అలా మొదలయిన నా కార్టూన్ల ప్రస్థానం 1993 వరకు సాగి దాదాపు గా అని…