జగమెరిగిన కార్టూనిస్టు జయదేవ్

జగమెరిగిన కార్టూనిస్టు జయదేవ్

September 12, 2020

సెప్టెంబర్ 13న కార్టూనిస్ట్ జయదేవ్ గారి 80వ జన్మదిన సందర్భంగా ప్రత్యేక వ్యాసం…. వివరణ అవసరం లేకుండా సూటిగా, సంక్షిప్తంగా, విషయాన్ని పాఠకుడి హృదయానికి హస్తుకునేలా చేసే గొప్ప కళా మాద్యమం కార్టూన్. అందుకే రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్ధిక, సాహిత్య, కళా విషయాలతో నిమిత్తం లేకుండా అన్ని రకాల పత్రికలలోనే కాకుండా నేటి సోషల్ మీడియాలోనూ కార్టూన్లకు ప్రత్యేక…