నార్వే కార్టూన్ కాంటెస్ట్ కు జ్యూరీ గా కిరణ్

నార్వే కార్టూన్ కాంటెస్ట్ కు జ్యూరీ గా కిరణ్

February 16, 2021

నా పేరు చీపురు కిరణ్ కుమార్, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నరసన్నపేటలో ఏప్రిల్ 30వ తేదీన 1979 వసంవత్సరంలో జన్మించాను. నాన్న గారు పేరు అప్పారావు గారు BSNL శ్రీకాకుళం జిల్లాలో TSO గా పనిచేసి 2003లో పదవీ విరమణ చేసారు. అమ్మ పేరు ఝాన్సీ లక్ష్మీ. ‘రావు గారు ‘ పేరుతో కార్టూన్లు గీస్తాను. 2007వ సంవత్సరంలో వివాహం…